Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เริ่มโครงการเพื่อสังคม YouthSpark โดยมีเป้าหมายคือช่วยเหลือเยาวชนทั่วโลกกว่า 300 ล้านคนที่ยังขาดโอกาสด้านการศึกษา โอกาสทางธุรกิจ และโอกาสในชีวิตด้านอื่นๆ

YouthSpark เป็นชื่อของแนวทางแบบกว้างๆ ที่ไมโครซอฟท์จะลงมาดันเต็มตัว มันประกอบด้วยโครงการย่อยๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงโครงการอย่าง Imagine Cup, DreamSpark และ BizSpark ที่เคยทำมาก่อนแล้วด้วย

โครงการย่อยที่ประกาศเพิ่มได้แก่

  • Office 365 for EDU แจก Office 365 ให้ภาคการศึกษาใช้ฟรี
  • Skype in Classroom ช่วยให้ครูสื่อสารกับนักเรียนต่างพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
  • Give For Youth โครงการให้ทุนแก่เยาวชนที่อยากทำโครงการ คล้ายกับ Kickstarter
  • Innovate For Good ชุมชนสำหรับเยาวชนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

YouthSpark มีระยะเวลาเบื้องต้น 3 ปี จับกลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุ 6-24 ปี

ที่มา - TechNet, TechNet (2)

Get latest news from Blognone

Comments

By: tearfire on 21 September 2012 - 09:10 #476975
tearfire's picture

จะมาไทยมั้ยเนี้ย

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 21 September 2012 - 09:56 #477013 Reply to:476975

ไม่น่าจะพลาดนี่ครับ

By: tearfire on 21 September 2012 - 15:47 #477240 Reply to:477013
tearfire's picture

อิจฉาเด็ก ><

By: way_cs16
ContributorWindows PhoneAndroidBlackberry
on 21 September 2012 - 09:42 #476996
way_cs16's picture

ทำไมบริษัทอื่นไม่ค่อยมีเยอะเท่านี้เนาะ เจ๋งดี

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 21 September 2012 - 09:56 #477016 Reply to:476996

ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็น Philanthropist ตัวพ่อแบบนั้นนี่ครับ

By: Nice
ContributorAndroidWindows
on 21 September 2012 - 14:33 #477197 Reply to:477016
By: 17November
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 September 2012 - 23:07 #477628
17November's picture

แล้วคนไทยจะได้ใช้ตอนไหน มีรายละเอียดไหมครับ

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 24 September 2012 - 03:03 #478745
Be1con's picture

ยังอยู่ในช่วงนี้ มีโอกาสได้สูง


Coder | Designer | Thinker | Blogger