Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (17 กันยายน 2555) ศาลอุทธรณ์มีความเห็นเลื่อนการพิจารณาคดีที่กูเกิลโดนฟ้องร้องเรื่องการทำห้องสมุดดิจิทัล และกำลังพิจารณาสถานะของการฟ้องร้องเป็นกลุ่มของเหล่าผู้แต่งหนังสือ

เป็นเวลามากกว่า 10 ปีมาแล้วที่กูเกิลได้ทำสำเนาหนังสือกว่า 20 ล้านเล่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้สามารถค้นหาได้ผ่านทางบริการของกูเกิลเอง ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชะงักเมื่อผู้แต่งหนังสือหลายรายได้ยื่นฟ้องกูเกิลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และเริ่มกระบวนการในชั้นศาลมาตั้งแต่ 7 ปีก่อน

กลุ่มผู้แต่งหนังสือซึ่งร่วมกันฟ้องกูเกิล เรียกร้องค่าเสียหายในคดีนี้ เป็นเงิน 750 ดอลลาร์ ต่อหนังสือ 1 เล่ม โดยหวังว่าการฟ้องร้องร่วมกันจะมีผลให้การดำเนินคดีหวังผลได้ดีกว่าการแยกกันต่างคนต่างฟ้อง อย่างไรก็ตามกูเกิลได้คัดค้านวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้ศาลอุทธรณ์พักการพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาประเด็นการคัดค้าน

ที่มา - The Washington Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 19 September 2012 - 11:09 #475902
mk's picture

digital ใช้คำว่า ดิจิทัล นะครับ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 19 September 2012 - 17:08 #476059 Reply to:475902
ตะโร่งโต้ง's picture

แก้ไขแล้วครับ


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 19 September 2012 - 19:31 #476106
zerocool's picture

หารายได้ทางอ้อมจากการสําเนาหนังสือของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี

อืม ... แบบนี้เรียกว่า evil ได้หรือยังนะ


That is the way things are.

By: HudchewMan
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 September 2012 - 21:49 #476154 Reply to:476106
HudchewMan's picture

บริการของกูเกิลตัวนี้ ไม่ได้หารายได้นี่ครับ?

เป็นการเก็บข้อมูลหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งทางหอสมุดและมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นยินดีให้กูเกิลทำ แต่ทางนักเขียนและสำนักพิมพ์ไม่ยินยอม จึงเกิดการฟ้องร้องกันขึ้น


~ HudchewMan's Station & @HudchewMan~

By: Not Available a...
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 19 September 2012 - 21:56 #476161 Reply to:476154
Not Available at this Moment's picture

อ่านตกคำว่าทางอ้อมไปรึเปล่าครับ


ชื่อ : Not Available at this Moment (N/A)

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 19 September 2012 - 23:38 #476202
dangsystem's picture

จำได้ว่าเป็นแขนกล ค่อยๆแสกนทีละหน้า อย่างเท่แต่นานมากจนลืมไปแล้วน่ะเนี้ย