Tags:
Node Thumbnail

จากที่กูเกิลประกาศเรื่องปรับชื่อ URL บน Google+ สำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม ตอนนี้เริ่มมีคนได้ชื่อ URL แบบใหม่กันแล้วครับ

สำหรับ profile/page ที่เข้าข่ายจะเห็นข้อความ Claim URL ขึ้นมาแสดงอยู่ด้านบนของเพจ Google+ ซึ่งกดแล้วจะได้ชื่อ URL ที่กูเกิลเตรียมไว้ให้เรา (pre-approved) โดยกูเกิลจะนำชื่อกับนามสกุลมาต่อกันให้เป็น URL นั่นเอง

ถ้าเจ้าของ profile/page พอใจกับชื่อนี้ก็สามารถกดยอมรับเพื่อครอบครอง URL นี้ได้เลย แต่ถ้าไม่ต้องการชื่อดังกล่าวก็ต้องกรอกชื่อที่ต้องการไปให้กูเกิลอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

กรณีของ Blognone ได้ชื่อ URL แบบใหม่แล้ว เข้าไปเล่นกันได้ที่ https://plus.google.com/+blognone

กูเกิลบอกว่าต้องการแจก URL แบบใหม่ให้กับคนดังก่อนเพื่อป้องกันปัญหาตัวปลอมมาแย่งจองชื่อ และค่อยๆ ขยายไปยังผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ ในภายหลัง กูเกิลยังระบุว่าอาจคิดเงินค่า URL ได้แต่จะแจ้งข้อมูลอีกครั้งถ้าต้องทำจริงๆ

ที่มา - Marketing Land

Get latest news from Blognone

Comments

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 24 August 2012 - 09:58 #463036
mementototem's picture

ไม่มีแฮะ... แหงล่ะ

ที่ว่าจะคิดเงิน นี่คงเป็น ชื่อสั้น ๆ 1-2-3-4 ตัว หรือเปล่าหว่า? หรือสงวนคำบางคำไว้?


Jusci - Google Plus - Twitter

By: Charin Tapang
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 24 August 2012 - 20:23 #463311
Charin Tapang's picture

สุดยอด!