Tags:
Node Thumbnail

Greg Kroah-Hartman นักพัฒนาเคอร์เนลลินุกซ์ ประกาศว่าเคอร์เนลเวอร์ชัน 3.4 จะเป็นรุ่นที่ได้รับการดูแลนานเป็นพิเศษ (long term support) คืออย่างน้อย 2 ปี

แวดวงลินุกซ์นั้นมีธรรมเนียมการเลือกเคอร์เนลบางรุ่นเป็นรุ่น long term support เพื่อการันตีว่าผู้ที่นำเคอร์เนลเหล่านี้ไปใช้ จะไม่ต้องตามเปลี่ยนไปใช้เคอร์เนลรุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเคอร์เนลกลุ่มนี้ได้แก่ 2.6.32 (หมดอายุแล้ว), 3.0 (ต่ออายุอีก 1 ปี) และล่าสุดคือ 3.4

ส่วนเคอร์เนล 3.5 ถือเป็นเคอร์เนลระยะสั้นตามปกติ และจะได้รับการสนับสนุนจนกว่าเคอร์เนล 3.6.1 จะออกในไม่ช้านี้เท่านั้น

ที่มา - Phoronix

Get latest news from Blognone