Tags:
Node Thumbnail

กำลังได้กลับมาขายบน Play Store อีกครั้ง สำหรับ Galaxy Nexus หลังจากที่ถอดออกเพราะถูกสั่งห้ามขายจาก คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ของศาลสหรัฐอเมริกา (ดูข่าวเก่า) ในวันนี้ Google Play ได้ขึ้นข้อความ "Coming Soon" โดยทาง Google ยืนยันกับ ABC News ว่ามีแผนว่าจะเริ่มขายอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยจะส่งมอบพร้อมๆ กับ Jelly Bean พร้อมการแก้ไขปัญหาจากข้อพิพาทเรียบร้อยแล้ว

ที่มา Engadget

Get latest news from Blognone