Tags:
Node Thumbnail

The Pirate Bay เพิ่มหมายเลข IP ใหม่ให้ผู้ใช้งานเพื่อช่วยในการเข้าถึงเว็บไซต์หลังจากประเทศในแถบยุโรปเช่นอังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ ต่างเพิ่มมาตรการให้ ISP บล็อค The Pirate Bay โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ใช้งานภายในประเทศที่มีการบล็อคการเข้าถึงเว็บไซต์

สำหรับการแก้ไขของ The Pirate Bay ในตอนนี้ไม่ใช่การแก้ไขในระยะยาว เพราะ ISP ก็สามารถบล็อคหมายเลข IP ที่ได้รับการเผยแพร่ใหม่นี้ได้เช่นกัน แต่ก็จะเห็นได้ว่าตัวเว็บไซต์ของ The Pirate Bay ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงผ่านทางพร็อกซี่ได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา - Neowin via Hack in the box

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 27 May 2012 - 21:41 #424711
Be1con's picture

ลิงค์เนเธอร์แลนด์ไม่ไปครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: pe3z
Writer
on 27 May 2012 - 21:47 #424713 Reply to:424711

แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณครับ

By: JiHuay
iPhoneWindowsIn Love
on 27 May 2012 - 21:44 #424712
JiHuay's picture

ตายยากจริงๆ เว็บนี้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า

By: Sephanov
iPhoneUbuntu
on 27 May 2012 - 22:21 #424721
Sephanov's picture

หา tor เข้าไปเอา magnet link ก็ได้แร้ววววววว

By: menu_dot on 27 May 2012 - 22:23 #424722

demand สูง

By: incredibles
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 27 May 2012 - 22:25 #424724

อีกไม่นาน คงเป็นยุคของฟรี

By: KavkaZ
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 28 May 2012 - 00:07 #424742
KavkaZ's picture

เข้าผ่าน(เว็บ)พร็อกซีแล้ว magnet เปลี่ยน


ลายเซ็นยาวเกินไปครับ