Tags:
Node Thumbnail

สงครามสิทธิบัตรดูเหมือนจะไม่จบลงกันง่ายๆ เมื่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (International Trade Commission : ITC) ประกาศตัดสินว่า Apple ละเมิดหนึ่งในสี่สิทธิบัตรของ Motorola ด้วย iPhone จริง ในการพิจารณาชั้นต้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้

ถ้าหากคณะผู้พิพากษาในการตัดสินชั้นต่อไปเห็นพ้องกับการตัดสินชั้นต้นนี้ ก็อาจจะมีผลให้ Apple ถูกยกเลิกการขาย iPhone ในสหรัฐฯ

การตัดสินขั้นต้นนี้พิจารณาจากสิทธิบัตรของ Motorola ที่เกี่ยวข้องกับ Wi-fi ซึ่งผู้พิพากษาชั้นต้นของ ITC เห็นว่าสิทธิบัตรนี้คลอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ใน iPhone จริง และถึงแม้ว่านี้จะเป็นเพียงก้าวแรกสู่ขบวนการตัดสินที่จะต้องสืบยืดยาวออกไปอีกไกล แต่คำตัดสินนี้ดูจะไม่เป็นผลดีต่อ Apple เท่าใดนัก

ศาลของ ITC นี้ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ชนะคดีได้ แต่มีสิทธิ์ระงับการนำเข้าสินค้าหากเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้ในสหรัฐฯ จริง ซึ่ง Apple เองก็เคยชนะคดีมาแล้วจะกรณีของ HTC ก่อนหน้านี้นี่เอง ถึงแม้ว่า HTC จะเปลี่ยนแปลงสินค้าของตัวเองให้ผ่านการห้ามขายมาได้อย่างฉับไวก็ตาม

ที่มา GigaOM, Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 26 April 2012 - 10:35 #412666
nuntawat's picture
  • Wi-fi -> Wi-Fi
By: 25kannt
Android
on 26 April 2012 - 17:52 #412813 Reply to:412666

ประกาศตัดสิน -> ชี้มูลความผิด
เหตุผลประกอบ : การตัดสินเป็นอำนาจศาล (แม้ว่าในข่าวจะใช้คำว่า Judge ก็ตาม) ITC ของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ใช้อำนาจทางปกครองพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิด จึงชี้มูลว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง และส่งเรื่องราวเข้าสู่กระบวนการศาล ถ้าเทียบกับของไทยก็คล้ายกับกรณีกสทช.ชี้มูลว่าสัญญา 3G CAT-True ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงส่งเรื่องให้ศาลดำเนินการต่อไป

การพิจารณาชั้นต้น -> การพิจารณาเบื้องต้น (Preliminary Hearing)
เหตุผลประกอบ : เป็นการพิจารณาโดยหน่วยงานทางปกครอง ไม่ใช่ศาล ดังนั้น การใช้คำว่า "ชั้นต้น" ซึ่งคล้ายกับคำว่า "ศาลชั้นต้น" อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเรื่องนี้เข้าสู่ชั้นศาลแล้ว และศาลชั้นถัดไปคือศาลอุทธรณ์ หรือฎีกา แล้วแต่กรณี

*ทั้งสองคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะทางนิติศาสตร์ครับ :)

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 26 April 2012 - 12:47 #412705
lingjaidee's picture

นึกภาพเล่นๆ .. ศาลกำลังจะตัดสิน มีสายเข้า .. ยกขี้นมาเป็นไอโฟน 55


my blog

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 27 April 2012 - 00:43 #413032 Reply to:412705
put4558350's picture

อาจยกขึ้นมาเป็น android ก็ใด้


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: skuma
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 26 April 2012 - 15:38 #412749
skuma's picture

ดีมาก หวังว่า Apple คงจะเข็ดมั่งนะ 55+

By: deeplite
Android
on 26 April 2012 - 21:04 #412910
deeplite's picture

เพราะแบบนี้รึเปล่าผู้บริหารถึงแห่กันขายหุ้น apple

By: angel13th
Android
on 27 April 2012 - 11:28 #413257
angel13th's picture

ไอโฟนกำลังจะมีเสา?

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 28 April 2012 - 15:57 #413695 Reply to:413620
bahamutkung's picture

ถ้าผมเป็น Moto จะยื่นเรื่องขอเพิกถอนสิทธิบัตรนี้ มันซ้ำซ้อนจนเกินงามจริงๆ


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."