Tags:
Node Thumbnail

เป็นที่รู้กันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คหลายอย่างถูกบล็อคไม่ให้ใช้ในงานในประเทศจีน แม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์คในจีนเองยังถูกเซนเซอร์อย่างหนัก แต่ล่าสุดมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีนหลายคนพบว่าสามารถเข้าใช้งาน YouTube บริการวิดีโอออนไลน์จากกูเกิลที่ถูกบล็อคเป็นรายแรกๆ ได้แล้ว

ถึงจะบอกว่าเข้าไปได้ แต่ต้องบอกว่าใช้ได้บางส่วนเท่านั้น เพราะวิดีโอส่วนมากนั้นไม่สามารถดูได้ แถมมีเพียงไม่กี่เมืองเท่านั้นที่สามารถเข้าได้ (ในที่มาระบุว่ามีมณฑลกวางตุ้ง ฟูเจี้ยน หรือเมืองใหญ่ๆ อย่างปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้) ซึ่งทางแหล่งข่าวคาดว่าที่สามารถเข้าได้ครั้งนี้เป็นการปลดบล็อคชั่วคราวเท่านั้น

ส่วนทาง Slashdot คาดว่าการปลดบล็อค YouTube เป็นผลต่อเนื่องจากที่รัฐบาลจีนเริ่มยกเลิกการบล็อคคีย์เวิร์ดบางส่วนในเสริชเอนจินรายใหญ่ของจีนอย่าง Baidu

ที่มา - M.I.C Gadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: JiHuay
iPhoneWindowsIn Love
on 30 March 2012 - 17:21 #402154
JiHuay's picture

ดู YouTube ไมไ่ด้ พี่จีนก็มี YouKu

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 30 March 2012 - 23:42 #402281 Reply to:402154
Be1con's picture

ฺฮา


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 30 March 2012 - 18:57 #402182
hisoft's picture
  • เซี่ยงไฮ้)ซึ่ง

เว้นวรรคหลังวงเล็บด้วยครับ