Tags:
Node Thumbnail

เมื่อตอนต้นปี บิล เกตส์ให้สัมภาษณ์ว่า "ไอบีเอ็มน่ากลัวกว่ากูเกิล" (ข่าวเก่า) แต่สตีฟ บอลเมอร์ CEO และหมายเลขสองของไมโครซอฟท์กลับมองว่า กูเกิลและลินุกซ์น่ากลัวกว่าไอบีเอ็ม

บอลเมอร์บอกว่าคู่แข่งที่น่ากลัวคือลินุกซ์และกูเกิล ซึ่งเสนอรูปแบบในการทำธุรกิจแบบใหม่ (โอเพนซอร์สกับการโฆษณา) แต่ก็สรุปได้แบบสวยหรูว่า คู่แข่งที่น่ากลัวกว่าคือไมโครซอฟท์เองจะมีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจใหม่เหล่านี้ได้ขนาดไหนต่างหาก

ส่วนไอบีเอ็มนั้น ความเห็นของบอลเมอร์คือ "IBM is then no longer in the game" สงสัยไมโครซอฟท์จะมีปัญหาด้านการสื่อสารอยู่บ้างเนาะ

ที่มา - eWeek

Get latest news from Blognone

Comments

By: Conductor
WriterAndroid
on 14 May 2006 - 17:35 #6748

กูเกิลรวมกับไอบีเอ็ม น่ากลัวที่สุด -- ใครจะไปรู้ว่าเมื่อไหร่ อิอิ