Tags:
Node Thumbnail

มีการตรวจพบว่าเมลที่ส่งออกมาจาก GMail ตั้งแต่วันนี้ จะมีส่วน DomainKeys ติดมาด้วย

เทคโนโลยีโดเมนคีย์นี้ได้รับการสนับสนุนหลักโดยยาฮู คู่แข่งตัวเอ้ของกูเกิล โดยทางยาฮูได้ประกาศให้การสนับสนุนเทคโนโลยีตัวนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา

การเข้ามาสนับสนุนเทคโนโลยีนี้อย่างไม่เป็นทางการ (ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางกูเกิล) คาดว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนแบบ "รวมกันเราอยู่" เนื่องจากทางฝั่งไมโครซอฟท์นั้นพยายามเสนอมาตรฐานของตนที่ชื่อว่า SenderID เข้าสู่มาตรฐานสากล แต่ตกไปเนื่องจากปัญหาสิทธิบัตร

เทคโนโลยีโดเมนคีย์ คือเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการยืนยันตัวบุคคลที่ส่งเมลว่าเป็นตัวตนที่ระบุจริงๆ เนื่องจากมาตรฐานในปัจจุบันเปิดช่องให้ผู้ส่งสามารถแสดงตนว่าส่งมาจากคนอื่นๆ ได้ทำให้เป็นช่องทางแก่นักส่งสแปมเป็นวงกว้าง

ที่มา C|Net News.com

Get latest news from Blognone