Tags:
Node Thumbnail

อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของ Beeper Mini แอปแชทที่ทำให้สามารถส่งข้อความจาก Android ไปยัง iMessage ใน iPhone และแสดงผลเป็นกล่องแชทสีฟ้าได้ ซึ่งถูกบล็อกหลายทางจากแอปเปิล แต่ผู้พัฒนาก็ยังคงเล่นเกมแมวไล่จับหนูหาทางออกไปได้เรื่อย ๆ ล่าสุดแอป Beeper Mini ได้ถูกนำออกจาก Play Store แล้ว โดยผู้พัฒนาประกาศนำฟีเจอร์ iMessage ไปใส่ในส่วน Labs ของแอปหลัก Beeper Cloud แทน

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานที่ย้ายมาใช้ iMessage ใน Beeper Cloud ก็พบปัญหาใหม่ โดยกรณีที่ใช้ Mac ช่วยในการส่งข้อความนั้น จะไม่สามารถส่งข้อความออกไปได้ พร้อมคำเตือนจากระบบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกติดป้ายกำกับว่าเป็นสแปม หรือมีการส่งข้อความถี่เกินไป ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะแอปเปิลตั้งใจบล็อกแบบระบุเครื่อง ทำให้การใช้งานยุ่งยากขึ้นไปอีกนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม Eric Migicovsky ผู้พัฒนา Beeper มองปัญหานี้ว่าเป็นบั๊กของ iMessage เอง

ที่มา: TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: waroonh
Windows
on 17 January 2024 - 13:10 #1303655

เห็นความพยายามของ dev แล้ว You're filled with DETERMINATION.

By: rainhawk
AndroidWindows
on 17 January 2024 - 14:51 #1303671
rainhawk's picture

พยายามดีแท้

By: GodPapa
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 17 January 2024 - 20:10 #1303701
GodPapa's picture

เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง