Tags:
Node Thumbnail

พจนานุกรม Cambridge ประกาศคำศัพท์แห่งปี 2023 (Word of the year) คือคำว่า Hallucinate ซึ่งทางพจนานุกรมใช้นิยามของคำนี้ตามยุคสมัยของ AI

Hallucinate หากแปลตามความหมายดั้งเดิมคือ อาการเห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งอาจมาจากอาการป่วยหรือผลจากยาเสพติด ส่วนพจนานุกรมฉบับสอ เสถบุตร แปลไว้ว่า การลวงตัวเอง คลั่ง เพ้อ

ในปี 2023 พจนานุกรม Cambridge ได้เพิ่มความหมายของ Hallucinate ตามยุคสมัยว่า "คือเหตุการณ์เมื่อ AI ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จออกมา" โดยมองว่าคำว่า Hallucinate สามารถใช้นิยามลักษณะที่เกิดขึ้นจาก AI แบบนี้ได้

ที่มา: BBC

No Description

Get latest news from Blognone