Tags:
Node Thumbnail

ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว Google ได้ประกาศรวมทีมงานของ Waze แอปบริการแนะนำเส้นทาง เข้ากับทีม Geo ของ Google ที่ดูแลบริการ Google Maps Google Earth และ Street View โดยไม่มีนโยบายการปลดพนักงาน แต่ล่าสุด Google ปรับเปลี่ยนกลยุทธซึ่งส่งผลต่อการปลดพนักงานที่ Waze

เมื่อวันอังคาร Chris Phillips รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของทีม Geo ได้แจ้งกับพนักงานทางอีเมล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธของ Waze ที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดการโฆษณา Global Business Organization (GBO) ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ Google Maps ทำให้ทีม Waze ต้องปลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ของ Waze เช่น เซลส์, มาร์เก็ตติ้งหรือฝ่ายวิเคราะห์

อีเมลดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงจำนวนพนักงานที่จะถูกปลด แต่ปัจจุบัน Waze มีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน ตามเอกสารภายในที่นำเสนอโดย CNBC

เมื่อเดือนมกราคม Alphabet บริษัทแม่ของ Google เองก็ประกาศว่าจะปลดพนักงานจำนวน 12,000 คน หลังประสบปัญหาการชะลอตัวของรายได้ บริษัทยังลดขนาดและยกเลิกบางโครงการ

ที่มา : CNBC,via The Verge, Business Today

Get latest news from Blognone