Tags:
Node Thumbnail

Slack เปิดตัว Slack GPT เครื่องมือ AI สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Slack ที่ร่วมมือพัฒนากับ OpenAI ซึ่งผู้บริหาร Slack บอกว่า รูปแบบการทำงานบน Slack เหมาะสมที่จะนำ AI มาเป็นช่วยในการเขียนหรือสร้างเนื้อหาได้อย่างดี

Slack GPT เน้นการทำงานที่ 3 ส่วนสำคัญคือ รองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง AI สร้างเนื้อหาที่มีอยู่ในท้องตลาด, ระบบ AI ภายใน Slack เอง เช่น ช่วยสรุปแชต ช่วยเขียนบทความเนื้อหา และ Einstein GPT ของ Salesforce ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการทำงานใน Slack ส่วนที่ติดต่อกับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม Slack ยังไม่ได้ประกาศว่า Slack GPT จะเปิดให้ใช้งานเมื่อใด

ที่มา: Slack และ The Verge

No Description

Get latest news from Blognone