Tags:
Node Thumbnail

Twitter ประกาศเลื่อนแผนการให้บริการ API ภายใต้เงื่อนไขใหม่อีกครั้ง จากเดิมแผนการใช้งาน API แบบฟรีตัวเดิม จะสิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งเลื่อนมาจาก 9 กุมภาพันธ์แล้วครั้งหนึ่ง

บัญชี @TwitterDev บอกว่าเหตุผลที่เลื่อนการใช้งาน API แบบใหม่ออกไป เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับชุมชนนักพัฒนา โดย API แบบใหม่ จะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า (a few more days)

ก่อนหน้านี้ Elon Musk ให้รายละเอียดเบื้องต้นของแผนใช้งาน API แบบฟรี โดยจำกัด 1,500 ทวีตต่อเดือน และต้องเป็นบอตทวีตเนื้อหาที่ดี

ที่มา: Engadget

Get latest news from Blognone