Tags:
Node Thumbnail

จากเหตุการณ์ที่ Kakao แอปแชทยอดนิยมในเกาหลีใต้ล่มใช้งานไม่ได้เป็นเวลานานเนื่องจากไฟไหม้ศูนย์ข้อมูล ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่สูญเสียโอกาสในการขายสินค้า ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีใต้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบดิจิทัล

Lee Jong-ho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่าคณะทำงานนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบแผนบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกันของผู้ให้บริการ, แผนการฝึกอบรมพนักงานที่ดูแลระบบและทีมแก้ไขปัญหา รวมทั้งประเมินมาตรการฉุกเฉินและแผนดำเนินงานต่างๆ ของผู้ให้บริการดิจิทัลต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการดังกล่าวจะร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยในการประเมินมาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารวมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูลต่างๆ และในสถานที่ของผู้ให้บริการระบบสื่อสารทั่วประเทศ โดยจะมีการสืบสวนเหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ข้อมูลครั้งล่าสุดเพื่อนำมาประกอบการแก้ไขมาตรฐานทางวิศวกรรมให้รัดกุมดียิ่งขึ้น

ในเชิงนโยบายทางกระทรวงฯ จะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลและระบบดิจิทัลต่างๆ ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้ภาครัฐมีการกำกับดูและส่งเสริมมาตรการป้องกันปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหา เช่น การผลิตแบตเตอรี่แบบ solid state ที่มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยน้อยกว่า, การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ซึ่งสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานปกติเกิดปัญหา ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยให้แก่บริการดิจิทัลโดยรวม

ทั้งนี้มาตรการที่จะบังคับใช้กับภาคเอกชนให้จัดเตรียมแผนรับมือปัญหาในภาวะวิกฤตินั้นจะมุ่งไปที่องค์กรระดับใหญ่ก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรายเล็กจนเกินไป

No DescriptionLee Jong-ho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลีใต้ (ที่มาภาพ: Ministry of Science and ICT)

ที่มา - The Korea Herald

Get latest news from Blognone

Comments

By: nac on 25 October 2022 - 14:13 #1266493
nac's picture

รอพวกอวยอยู่นะ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 25 October 2022 - 14:25 #1266496

ได้ยินคำว่าถอดบทเรียนแล้วหงุดหงิดแปลกๆ

By: zionzz on 25 October 2022 - 16:37 #1266508

บทเรียนบ้านเราถอดจนโป๊หมดแล้ว

By: rainhawk
AndroidWindows
on 25 October 2022 - 17:24 #1266513
rainhawk's picture

dr site ไม่ทำงาน หรือไม่มีก็แบบนี้ละ