Tags:
Node Thumbnail

Meta แถลงผ่านบล็อกว่าบริษัทกำลังพิจารณาว่าอาจปิดไม่ให้ผู้ใช้งาน Facebook ในแคนาคาทำการโพสต์บทความข่าวบนแพลตฟอร์ม หลังจากที่แคนาดาเตรียมออกกฎหมาย Online News Act (Bill C-18) ซึ่งระบุว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook ต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้สำนักข่าวท้องถิ่น

ท่าทีของ Meta นี้ได้ถูกสื่อออกมาภายหลังการประชุมของ House of Commons Heritage Committee (CHPC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลเกี่ยวกับแผนงานด้านวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษา, กีฬา และการสื่อสารของประชาชน โดยสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวง Department of Canadian Heritage โดยการประชุมดังกล่าวว่าด้วยเรื่องกฎหมายใหม่ Online News Act นี้ซึ่งไม่ได้มีการเชิญตัวแทน Meta เข้าร่วมหารือด้วย (แต่มีตัวแทนของ Google เข้าร่วมให้ความเห็นหลังการร้องขอจาก Google)

ทางฝั่งของ CHPC ให้ความเห็นว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Meta ควรแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดจากการทำกำไรโดยใช้เนื้อหาข่าวให้แก่ผู้ผลิตข่าวท้องถิ่นด้วยเพื่อความเป็นธรรม แต่ฝั่ง Meta แย้งว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาส่วนนั้นน้อยมาก จึงนำมาสู่ความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์จากการใช้เนื้อหาข่าว

ก่อนหน้านี้ประเทศออสเตรเลียก็ได้ออกกฎหมายแบบเดียวกันนี้โดยประกาศใช้เมื่อตอนต้นปี 2021 ในชื่อ News Media Bargaining Code ซึ่งในเวลานั้นก็มีการคัดค้านจาก Facebook และ Google แบบเดียวกันนี้ โดยครั้งนั้น Meta ได้ตัดสินใจปิดกั้นผู้ใช้งานในออสเตรเลียมิให้โพสต์ข่าวบนแพลตฟอร์มของตนเองได้ ก่อนที่ต่อมาภายหลังจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Meta และกลุ่มสื่อในออสเตรเลีย ทำให้มีการโพสต์ข่าวบน Facebook ได้ดังเดิม

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: suriyan2538 on 23 October 2022 - 18:18 #1266280
suriyan2538's picture

ถ้าแบบนี้ สำนักข่าวเองหรือเปล่า ที่จะรายได้ตก เพราะเสียช่องทางการดึงคนจากเฟซเข้าไปที่เว็บของตัวเอง

By: langisser
In Love
on 23 October 2022 - 18:43 #1266286 Reply to:1266280

หรือไม่ของเดิม คนก็ติดตามผ่านเหสอย่างเดียว ไม่ได้เข้าไปในเวบ
ดังนั้นเฟสเลยไม่ได้สร้างรายได้ให้สำนักข่าว

By: ปาโมกข์
iPhoneAndroidWindows
on 23 October 2022 - 20:09 #1266292
ปาโมกข์'s picture

แต่เฟสก็จะไม่มีเพจข่าว คนจะใช้น้อยลงหรือเปล่า

By: maxmin on 24 October 2022 - 08:53 #1266315

สำนักข่าวจะเสียประโยชน์เอง

By: gjkllb01
Windows
on 24 October 2022 - 09:35 #1266316

ก็เหมือน 30% ของ Apple นักพัฒนาก็หวังพึ่งฐานลูกค้ามหาศาล แต่ก็ยังเรียกร้อง ประหนึ่งเป็นคนที่ต้องถูกง้อ

By: Mediumrare
AndroidWindows
on 24 October 2022 - 10:59 #1266318

ช่าว

ข่าว

ท้องถิ่น่

ท้องถิ่น