Tags:
Node Thumbnail

TikTok อัพเดตฟีเจอร์สำหรับการไลฟ์หลายอย่าง มีรายละเอียดดังนี้

  • Multi-Guest สามารถเรียกเพื่อนมาร่วมในไลฟ์ได้สูงสุด 5 คน (รวมเป็น 6) และยังเลือกปรับรูปแบบหน้าจอย่อยได้ด้วย
  • จำกัดอายุ ขยับอายุขั้นต่ำที่ผู้ใช้งานสามารถไลฟ์ได้ จาก 16 ปี เป็น 18 ปี มีผลตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน เป็นต้นไป รวมทั้งจำกัดให้ผู้ใช้งาน 16 ปีขึ้นไป เข้าถึง DM ได้ และต้อง 18 ปีขึ้นไป จึงสามารถส่งของขวัญได้
  • กำหนดผู้ชม เจ้าของไลฟ์ สามารถเลือกกำหนดได้ หากต้องการให้ผู้ชมไลฟ์ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • ฟิลเตอร์คอมเมนต์ เจ้าของไลฟ์ สามารถตั้งการกรองคำที่ไม่ต้องการในคอมเมนต์ได้

ที่มา: TikTok

Get latest news from Blognone