Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (Department of Labor) ได้เสนอร่างกฎหมายพิจารณาการจัดประเภทคนทำงานในกลุ่ม gig worker อาทิ ไรเดอร์ผู้ให้บริการผ่านแอปสั่งอาหาร, คนขับรถ Uber หรือ Lyft รวมทั้งแรงงานอื่นๆ ที่ทำงานในลักษณะเป็น "คู่สัญญา" กับบริษัทต่างๆ ในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า โดยอาจจัดให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นเหมือนพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงเรื่องอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ

ในปัจจุบันนี้กลุ่มคนทำงานที่เรียกว่า gig worker เหล่านี้มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียง "คู่สัญญา" ของบริษัทผู้ประกอบการเท่านั้น (หรือจะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ไม่ผิด) ซึ่งจะไม่มีการรับประกันรายได้ขั้นต่ำ, ไม่มีค่าล่วงเวลา และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้บริษัทผู้ประกอบการต้องมอบสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ให้แก่กลุ่มคนทำงานเหล่านี้

แต่ร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาสถานะของคนทำงานเหล่านี้เสียใหม่โดยพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการร่วมงานกับบริษัท, บทบาทหน้าที่ของคนทำงานภายในองค์กร, โอกาสในการรับผลกำไรและขาดทุนในการทำงาน รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ

ร่างกฎหมายใหม่นี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกนานนับเดือนในการพิจารณา ในระหว่างนี้แต่ละรัฐสามารถออกกฎหมายเองเพื่อกำหนดสถานะการจ้างงานนี้ได้โดยอิสระ

ทั้งนี้ในปี 2019 รัฐ California เป็นรัฐแรกที่ออกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรียกโดยย่อว่ากฎหมาย AB5 โดยกำหนดให้คนทำงานกลุ่ม gig worker ต้องได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการเหมือนลูกจ้างประจำ ซึ่ง Uber และ Postmates ได้ร่วมกันฟ้องเพื่อยับยั้งกฎหมายฉบับดังกล่าวของรัฐ California

ต่อมาในปี 2020 รัฐ California ได้มีคำวินิจฉัยยกเว้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคู่สัญญาของบริษัทผู้ให้บริการแอปส่งอาหารและพัสดุรวมทั้งแอปเรียกรถไม่เข้าข่ายนับว่าเป็นลูกจ้าง ทว่าในปี 2021 ศาลสูงของรัฐ California ระบุว่าคำวินิจฉัยยกเว้นที่กล่าวมานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ร้อนถึง Uber กับ Lyft ต้องตัดสินใจยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลสูงอีกครั้ง

ที่มา - The Verge

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 12 October 2022 - 11:11 #1264946

แล้วถ้า gig worker ทำงานหลาย job หลาย App สวัสดิการจะเป็นยังไง ?
share ตามชั่วโมงการทำงาน ?