Tags:
Node Thumbnail

Meta ยืนยันว่า Instagram กำลังพัฒนาฟีเจอร์กรองภาพเปลือยออกจากข้อความส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์

การพัฒนาฟีเจอร์ Nudity protection เพิ่งจะอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยจะมีลักษณะคล้ายกับฟีเจอร์ Hidden Words ที่ผู้ใช้สามารถกรองคำที่ไม่ต้องการเห็นในช่องข้อความส่วนตัวออก Meta เผยว่าทางบริษัทจะไม่สามารถดูรูปที่ถูกส่งมาและไม่สามารถส่งต่อได้เช่นกันเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ฟีเจอร์นี้ถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศทางอินเทอร์เน็ต หลังจากรายงานผลสำรวจจาก Pew Research Center เมื่อปีที่แล้วเผยว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 35 ปีถึง 33% เคยถูกคุกคามทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และชาวอเมริกัน 41% เคยถูกคุกคามทางเพศทางออนไลน์

ที่มา: Bloomberg และ The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 23 September 2022 - 20:51 #1262982
KuLiKo's picture

ผลมาจากพี่อดัม เลวีนของเราด้วยหรือเปล่า ถถถ