Tags:
Node Thumbnail

Mastercard เผยผลสำรวจ 2022 New Payments Index เรื่องพฤติกรรมการทำธุรกรรมและวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคนิยม โดยสำรวจความเห็นของกลุ่มผู้บริโภค 35,040 คน ครอบคลุมตลาด 40 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคซึ่งรวมถึงตลาดใหญ่อย่างออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไทย สำรวจระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022

ผลสำรวจรายงานว่าคนไทย 81% ทำธุรกรรมอย่างน้อย 1 รูปแบบผ่านเครื่องมือดิจิทัล โดยธุรกรรมที่มีการใช้งานมากที่สุดได้แก่ การชำระค่าบริการ 71% ธุรกรรมธนาคาร 75% และการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ 64% นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยที่เคยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อชำระค่าบริการต่าง ๆ อย่างน้อย 1 รูปแบบคิดเป็น 94% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่อยู่ที่ 88%

นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวไทยกว่า 80% เพิ่มการใช้งานระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลอย่างน้อยอีก 1 รูปแบบในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนรูปแบบการชำระเงินที่มีการใช้งานมากที่สุด ได้แก่ Digital Wallets 63% การชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี 55% และ QR code 54%

เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ระบบดิจิทัลในการชำระค่าบริการ ได้แก่ เพราะความสะดวกสบาย 85% ความปลอดภัย 61% และช่วยให้สามารถควบคุมเงินได้มากขึ้น 56% ทั้งนี้ ผู้บริโภคบางส่วนยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: pd2002 on 23 September 2022 - 01:18 #1262844

รอ Apple Pay

By: JPorsh
iPhoneWindowsIn Love
on 23 September 2022 - 08:08 #1262855
JPorsh's picture

ตอนนี้ใช้ LINE Pay, True Moeny Wallet, Dolphin, Shopee Pay, 7-11 คือเยอะมากจนคิดว่าตัวเองน่าจะมีครบละนะ 55+ แต่ละแอปก็ใส่บัตรเครดิตเดียวกันไว้น่ะแหล่ะ ไม่เติมเงินเข้าไป ไม่ไหวกระจายเต็มไปหมด

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 23 September 2022 - 10:31 #1262894
Aize's picture

"ช่วยให้สามารถควบคุมเงินได้มากขึ้น 56%" ผมว่าไม่จริงน้าาาา ยิ่งจ่ายง่ายยิ่งคุมยากสำหรับผม ถถถถ


The Dream hacker..

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 23 September 2022 - 20:45 #1262981 Reply to:1262894
KuLiKo's picture

+1 Shopee ดูดเงินข้าพเจ้าได้รวดเร็วยิ่งกว่า offline ยิ่งนัก 555