Tags:
Node Thumbnail

Jim Farley ซีอีโอ Ford กล่าวในงานสัมมนาของ IBM พูดถึงอนาคตการขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ว่าอาจเปลี่ยนไปใช้ระบบราคาคงที่ (fixed price) และขายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว

Farley บอกว่าบทบาทของดีลเลอร์จะยังคงอยู่ แต่เปลี่ยนเป็นไม่ต้องสต็อกรถยนต์ไว้ ใช้เป็นจุดรับรถยนต์ตามคำสั่งซื้อ หรือเป็นศูนย์ซ่อมรถ ซึ่งที่มาของไอเดียนี้น่าจะมาจาก Tesla ที่ใช้วิธีตั้งศูนย์จำหน่ายรถเองทั้งหมด

ปัจจุบัน Ford ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแยกธุรกิจรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) กับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ออกจากกัน

ที่มา: Engadget

alt="Ford 2022 Mustang Mach-E"

Get latest news from Blognone

Comments

By: pepporony
ContributorAndroid
on 3 June 2022 - 17:03 #1250838

อยากรู้ว่าที่ล็อบบี้กันไว้เรื่องดีลเลอร์ชิพ จะแก้ไขยังไง 55