Tags:
Node Thumbnail

Instagram ประกาศรีเฟรชแบรนด์ โดยปรับทั้งสีโลโก้ ที่มีคนสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ ตลอดจน visual identity ในด้านอื่น ซึ่ง Instagram บอกว่าการปรับปรุงนี้เพื่อให้สะท้อนแบรนด์และชุมชนผู้ใช้งานมากขึ้น

เริ่มจากสีพื้นของโลโก้ใหม่ Instagram ที่ทำให้สว่างขึ้น ตัวเฉดสีจัดเรียงผ่านกระบวนการ 3D Modeling ทำให้มีมิติด้านลึกด้วย เฉดสีใหม่นี้จะถูกนำไปใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์แบรนด์ทั้งหมด

อีกการเปลี่ยนแปลงคือฟอนต์ โดย Instagram ออกแบบฟอนต์ใหม่ชื่อ Instagram Sans เป็นการออกแบบใช้งานรวมกันมากกว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รูปแบบฟอนต์ระบุว่าสะท้อนจากโลโก้ของ Instagram อีกที มีเน้นองค์ประกอบที่เป็นลูปและเส้นตรง เฉพาะอักษรไทย จะเน้นลูปให้ชัดขึ้นในหัวของตัวอักษร และออกแบบให้บีบข้อความเข้ามา เพื่อให้ใช้พื้นที่น้อยลง ฟอนต์นี้จะเพิ่มเป็นตัวเลือกใช้งานใน Stories และ Reels

ที่มา: Instagram

alt="Instagram"

alt="Instagram"

Get latest news from Blognone

Comments

By: modernelf on 24 May 2022 - 08:51 #1249718

ฟ้อนไทยสวยดีแฮะ จะแจกให้ใช้ไหม

By: dazehaze
Android
on 24 May 2022 - 09:21 #1249725
dazehaze's picture

ขอใหม่ที่ดาวน์โหลดฟ้อนท์ด้วยยยยย //มองไปที่ฟ้อนต์ภาษาไทยบน android