Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Reuters อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เผยว่า Broadcom บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ กำลังเจรจาเพื่อซื้อกิจการ VMware โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาตกลงมูลค่า

มูลค่ากิจการของ VMware ล่าสุดตามราคาในตลาดหุ้นอยู่ที่ 4.03 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือ Michael Dell ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Dell Technologies ซึ่งเป็นผลจากแยก VMware ออกมาจาก Dell Technologies เมื่อปีที่แล้ว

ที่ผ่านมา Broadcom กระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตชิปมีหลายปีแล้ว โดยเน้นลงทุนในซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าองค์กร ตั้งแต่ดีล CA Technologies ในปี 2018 และ Symantec ส่วนลูกค้าองค์กร ในปี 2019

ที่มา: Reuters

Broadcom

Get latest news from Blognone