Tags:
Node Thumbnail

ผู้ถือหุ้น Twitter ยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อ Elon Musk ในข้อหาไม่ยอมเปิดเผยการถือหุ้น Twitter ของเขาเมื่อถือหุ้นเกิน 5% ซึ่งทำให้ Musk สามารถซื้อหุ้นที่ราคาต่ำต่อไปได้และเป็นการโกงผู้ขายหุ้นรายอื่น ๆ

คำฟ้องนี้ยื่นที่ศาลแมนฮัตตันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดย Marc Bain Rasella ในนามของนักลงทุนที่ขายหรือต้องการจะขายหุ้น Twitter ในวันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน โดยในคำฟ้องระบุว่า Musk เริ่มเข้าซื้อหุ้น Twitter ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และในวันที่ 14 มีนาคม เขาได้ถือหุ้นถึง 5% ใน Twitter ซึ่งตามกฎแล้ว นักลงทุนจะต้องยื่นแบบ Schedule 13 ต่อ SEC หรือ กลต. สหรัฐฯ ภายใน 10 วันหลังถือหุ้นตั้งแต่ 5% ขึ้นไป แต่ Musk ไม่ได้ทำตามกฎ และเพิ่งจะยื่นตอนถือซื้อหุ้นเก็บจนถึง 9.1%

โจทก์ระบุว่า หลังจากยื่นแบบแสดงข้อมูลการถือหุ้นเรียบร้อย หุ้น Twitter ก็พุ่งขึ้นเกือบ 27% ในวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ดังนั้นการเก็บเงียบไม่เปิดเผยการถือหุ้นแสดงว่า Musk ต้องการให้ราคาหุ้นต่ำเพื่อที่จะได้ซื้อหุ้นในราคาถูก

ที่มา - TechCrunch

Elon Musk

Get latest news from Blognone

Comments

By: AMp
In Love
on 13 April 2022 - 09:42 #1245819

แลกกับได้ปุ่ม edit ก็คุ้มอยู่นะ ?

By: low_budget_photo on 13 April 2022 - 11:06 #1245824

อัจฉริยะที่เล่นไม่ซื่ออยู่เสมอ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 13 April 2022 - 11:09 #1245825

ประเด็นการฟ้องคือ เสียดายตังที่ควรจะได้จากการขายมากกว่านี้ ถ้าแจ้งกลต. ตั้งแต่ 14 มีนา ป่านนั้นราคาหุ้นคงดีดขึ้นไปแล้ว ?????