Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สมาคม ESA (Entertainment Software Association) ผู้จัดงาน E3 ประกาศว่างาน E3 2022 ในปีนี้จะยกเลิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของงานออฟไลน์ที่แจ้งยกเลิกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งงานในรูปแบบออนไลน์ด้วย และการจัดงานจะกลับมาอีกครั้งในปี 2023

ทั้งนี้ ESA บอกว่างานในปีหน้าจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ให้ประสบการณ์แบบใหม่ทั้งหมด พร้อมให้เหตุผลที่ยกเลิกงานปีนี้ว่า เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดไปโฟกัสในการสร้างรูปแบบงานใหม่ของปีหน้าแทน

งาน E3 หากต้องจัดรูปแบบออนไลน์อย่างเดียวก็ถือเป็นความท้าทาย ในปี 2020 งานยกเลิกไปทั้งหมดเนื่องจากโควิด 19 ส่วนปี 2021 จัดเฉพาะรูปแบบออนไลน์ ขณะที่ค่ายเกมรายใหญ่ต่างเลือกจัดงานออนไลน์ของตนเองแทน

ที่มา: IGN

E3

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 1 April 2022 - 11:18 #1245072
KuLiKo's picture

ใครจะไปคิดว่าไอโรคบ้านี่ทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปรวดเร็วมาถึง 2 ปีกว่าแล้ว