Tags:
Node Thumbnail

AWS เปิดตัว AWS IoT RoboRunner บริการจัดการฝูงหุ่นยนต์ (fleets of robots) ที่ใช้หุ่นจำนวนมากๆ ช่วยกันทำงานบางประเภท โดยถอดระบบมาจากศูนย์กระจายสินค้าของ Amazon ที่ใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กๆ จัดการพัสดุในคลัง

RoboRunner ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดกลางสำหรับจัดการฝูงหุ่นยนต์ในโกดัง โดยมีแนวคิดของหุ่นแต่ละตัว (robot) ประกอบกันเป็นฝูง (fleet) ภายในโรงงานหรือโกดัง (facility) แล้วเขียนแอพพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์แต่ละฝูงอีกทีหนึ่ง ตัวระบบสามารถเชื่อมกับบริการอื่นของ AWS เช่น AWS Lambda หรือ AWS IoT Greengrass

ตอนนี้ AWS IoT RoboRunner ยังมีสถานะพรีวิว และยังไม่คิดเงินค่าใช้งาน

No Description

ที่มา - AWS Blog

Get latest news from Blognone