Tags:
Node Thumbnail

AIS ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีรายได้รวม 42,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 หากพิจารณาเฉพาะรายได้การให้บริการหลัก จะเพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนกำไรสุทธิ 6,374 ล้านบาท

บริษัทระบุว่ายังมีรายได้เติบโตเล็กน้อย แม้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 เช่น การปิดศูนย์ให้บริการในห้างสรรพสินค้า ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม รวมถึงการแข่งขันสูงในตลาดเติมเงิน เกี่ยวกับแพ็คเกจใช้งานดาต้าได้ไม่จำกัด

alt="AIS"

จำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 424,200 เลขหมาย ซึ่งมาจากช่องทางออนไลน์, Tele sales และการเปิดศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราวนอกพื้นที่ห้าง มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมในระบบ 43,657,900 เลขหมาย ขณะที่ธุรกิจ AIS Fibre มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 133,000 ราย ทำให้มีผู้ใช้บริการรวม 1,668,900 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะทำได้ 1.6 ล้านรายภายในปีนี้

alt="AIS"

AIS ประเมินแนวโน้มตลอดปี 2564 ในไตรมาสสุดท้าย ว่าแนวโน้มรายได้จะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย จากสถานการณ์และผลกระทบของโควิด 19 แต่ยังมองธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมีโอกาสเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยังมีแนวโน้มเติบโตระดับสองหลัก

alt="AIS"

alt="AIS"

ที่มา: AIS (pdf)

Get latest news from Blognone