Tags:
Node Thumbnail

Stan Pavlovsky ซีอีโอ Shutterstock กล่าวว่าบริการของ PicMonkey สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งสำหรับผู้ใช้มือใหม่และมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ตลอดจนเทมเพลตให้เลือกมากมาย จึงสามารถนำมาต่อยอดกับบริการของ Shutterstock ได้

PicMonkey ระบุว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับบริการที่ให้กับลูกค้าปัจจุบัน ยกเว้นบริการคลังรูปภาพที่จะเหลือเฉพาะของ Shutterstock เท่านั้น

ที่มา: Shutterstock และ PicMoney

alt="PicMonkey"

Get latest news from Blognone

Comments

By: low_budget_photo on 9 September 2021 - 05:59 #1222862

ปีหน้าปรับยอดขั้นต่ำเหลือ 0.05

By: Fzo
ContributorAndroid
on 9 September 2021 - 07:10 #1222864 Reply to:1222862
Fzo's picture

ปวดร้าวมากกกก


WE ARE THE 99%