Tags:
Node Thumbnail

IEEE ประกาศอันดับภาษาโปรแกรมยอดนิยม พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ Python, Java, C, C++, JavaScript นั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลง แต่ปีที่ผ่านมา C# กลับสามารถไต่อันดับจากอันดับ 25 มาเป็นอันดับ 6

การให้คะแนนของ IEEE อาศัยคะแนนจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเว็บ หรือทวิตเตอร์ แบบเดียวกับ TIOBE หรือจะเป็นอันดับภาษาโปรแกรมในเว็บ IEEE Jobs เอง ไปจนถึงการอ่านบทความในวารสารของ IEEE ความพิเศษคือเว็บของ IEEE เปิดให้ผู้ใช้ให้น้ำหนักคะแนนจากแหล่งต่างๆ ได้เอง แนวทางการให้คะแนนของ IEEE ทำให้อันดับความนิยมค่อนข้างนิ่ง เช่น ปีที่แล้วหากดูเฉพาะทวิตเตอร์จะพบว่าภาษา COBOL มาแรงมาก จากข่าวการหาโปรแกรมเมอร์ COBOL ช่วยแก้ระบบรับมือ COVID แต่อันดับรวมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนัก

IEEE ระบุว่าการที่ C# ขึ้นมาได้รับความนิยมสูงน่าจะเป็นเพราะ C# 9.0 และ .NET 5 เพิ่งออกมาช่วงปลายปี 2020 ประกอบกับข่าว Windows 11

ที่มา - IEEE Spectrum

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mr.EYE on 26 August 2021 - 09:18 #1221071

จากที่เคย งง สะเปะสะปะ มาตอนนี้แนวทางหลายอย่างชัดเจนขึ้น ก็ได้รับความนิยมขึ้นนักพัฒนาคงมา Windows 11 บานละทีนี้