Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กระทรวงการสื่อสาร, โครงสร้างพื้นฐาน, เมือง, และศิลปะของออสเตรเลียเสนอร่างข้อบังคับสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ ชื่อว่า "Draft Online Safety (Basic Online Safety Expectations) Determination 2021" กำหนดกรอบความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการควบคุมการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การสร้างความรังเกียจกัน (cyber-bully), การเผยแพร่ภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม, ไปจนถึงการกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรง

ส่วนหนึ่งของร่างข้อบังคับนี้ ระบุว่าหากผู้ให้บริการมีบริการที่เข้ารหัส ผู้ให้บริการต้องวางกระบวนการที่สมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย

ตัวกฎไม่ได้ระบุไว้ชัดว่าผู้ให้บริการต้องทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบเนื้อหา ในเมื่อข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้แล้ว แนวทางนี้อาจจะตีความได้ว่าตรงกับแนวทางของแอปเปิลที่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลก่อนอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม

นอกจากการตรวจสอบเนื้อหาแล้ว ประกาศยังระบุให้มีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้แบบไม่ระบุตัวตน (anonymous account) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เหล่าโพสเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย ตลอดจนต้องมีกระบวนการไม่ให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ไปเรื่อยๆ

ที่มา - ZDNet

No Description

ภาพโดย OpenClipart

Get latest news from Blognone

Comments

By: cheesenut on 9 August 2021 - 16:57 #1218989

ต้องมีกระบวนการให้ให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ไปเรื่อยๆ > ต้องมีกระบวนการไม่ให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ไปเรื่อยๆ