Tags:
Node Thumbnail

Square แพลตฟอร์มรับจ่ายเงิน ประกาศซื้อกิจการ Afterpay แพลตฟอร์มทางการเงินจากออสเตรเลีย มูลค่าดีลรวมประมาณ 29,000 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการแลกหุ้นของ Square ทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่ากิจการที่เข้าซื้อ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นของ Afterpay ในตลาดหุ้นออสเตรเลียเมื่อวันศุกร์ประมาณ 30% หลังดีลควบรวมเสร็จสิ้น Afterpay จะเป็นผู้ถือหุ้นใน Square ประมาณ 18.5%

Afterpay เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later) ที่มีจุดเด่นคือบริการให้เครดิตชำระเงิน ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากในปีที่ผ่านมา ให้บริการในหลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียและอเมริกา

Jack Dorsey ซีอีโอ Square กล่าวว่าทั้ง Square และ Afterpay มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างธุรกิจที่ทำให้ระบบทางการเงินยุติธรรม เข้าถึงทุกคน และ Afterpay ก็ได้สร้างแบรนด์ที่ผู้คนรับรู้ในเรื่องนี้ บริการของ Afterpay จะเข้ามารวมกับ Cash App และแพลตฟอร์มร้านค้าของ Square

ที่มา: CNBC

alt="Afterpay"

Get latest news from Blognone