Tags:
Node Thumbnail

Apache Cassandra ฐานข้อมูล big data / NoSQL ออกเวอร์ชัน 4.0 ซึ่งเป็นการออกเวอร์ชันใหญ่ครั้งแรกในรอบ 6 ปี (เวอร์ชัน 3.0 ออกปี 2015)

ของใหม่ใน Cassandra 4.0 ได้แก่

  • ยกระดับความเร็วและการสเกล: อัตรา throughput เพิ่มขึ้น 25% ทั้งการอ่านและเขียน, การสตรีมข้อมูลเร็วขึ้นสูงสุด 5x, ปรับปรุงสถาปัตยกรรมให้ยืดหยุ่นขึ้นบน Kubernetes
  • ปรับปรุงเรื่อง data replica ให้ซ่อมข้อมูลได้เร็วขึ้น
  • ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น audit logging แบบกระทบโหลดน้อยลง, replay สำหรับวิเคราะห์โหลด
  • ปรับปรุง garbage collector ให้หยุดน้อยลงเป็นระดับมิลลิวินาที แก้ปัญหา latency
  • ปรับปรุงการบีบอัดข้อมูล ให้ใช้พื้นที่ดิสก์น้อยลง

ทีมงาน Cassandra บอกว่าใช้เวลากับการทดสอบเวอร์ชัน 4.0 อย่างมากเพื่อให้เสถียรที่สุด โดยยกตัวอย่างการใช้งาน Cassandra จำนวนมากๆ เช่น แอปเปิล (160,000 instances บนคลัสเตอร์ 1,000+ ตัว) ว่ามีความเสถียรมากพอสำหรับโปรดักชันใหญ่ระดับนี้

No Description

ที่มา - Apache Cassandra

Get latest news from Blognone