Tags:
Node Thumbnail

Linkerd ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างบริการแบบ service mesh เลื่อนสถานะของโครงการภายใต้ Cloud Native Computing Foundation (CNCF) สู่ระดับ Graduated ที่แสดงว่าโครงการมีกระบวนการชัดเจน มีกระบวนการเปิดกว้างต่อชุมชนภายนอก

เงื่อนไขของการเข้าสู่สถานะ Graduated ของ CNCF จะต้องมี committer จากองค์กรอย่างน้อยสององค์กร มีกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยโค้ดเป็นระยะ และมีการใช้งานเป็นวงกว้างโดยองค์กรที่ใช้งานเปิดเผยตัวชัดเจน พร้อมกับได้รับการยอมรับจากกรรมการของ CNCF ด้วยเสียงโหวตแบบ supermajority

Linkerd สร้างโดย Buoyant และนับเป็นคู่แข่งสำคัญของ Istio โครงการ service mesh ของกูเกิลที่ยังควบคุมโดยกูเกิลเป็นหลัก (การส่งโค้ดเข้า Istio ต้องมอบโค้ดให้กูเกิล) โดย Buoyant มอบโครงการให้ CNCF เป็นโครงการระดับ Sandbox โครงการแรกตั้งแต่ปี 2017 แม้จะมีแนวทางคล้ายกับ Istio แต่ Linkerd เน้นความเบาของระบบ โดยสร้าง proxy ด้วยตัวเองแทนที่จะใช้ service proxy จากโครงการอื่นๆ โดยตัวโครงการพัฒนาด้วยภาษา Rust ทั้งหมด

ที่มา - Linkerd, CNCF

No Description

Get latest news from Blognone