Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลรายงานปัญหาในหน้าสถานะระบบ ว่าบริการหลายรายการมีปัญหาในการใช้งานตั้งแต่เวลา 20:33น. (อัพเดต - ใช้งานได้ตามปกติแล้วตั้งแต่ 00:16น.)

บริการที่ระบุว่ามีปัญหาได้แก่ iCloud Drive, iCloud Backup, ‌iCloud‌ Mail, iCloud‌ Storage Upgrades และ Photos โดยอาจทำงานได้ช้า หรือไม่สามารถใช้งานได้

แอปเปิลไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับ Edge DNS ของ Akamai มีปัญหา จึงอาจมาจากสาเหตุเดียวกัน

ที่มา: iMore

alt="iCloud"

Get latest news from Blognone