Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศปรับปรุงอีโมจิบนแพลตฟอร์ม เพื่อฉลองวันอีโมจิโลก 17 กรกฎาคม โดยระบุว่าทำให้เข้าถึงกับผู้ใช้งานทุกคน (Universal Design) และมีความชัดเจนมากขึ้น

อีโมจิที่ปรับปรุงใหม่มีทั้งหมด 992 รายการ กูเกิลจะเริ่มทยอยเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์ม Gmail และ Google Chat รวมถึง Chrome OS ในเดือนนี้ ส่วน Android จะมาพร้อมกับ Android 12 ที่กำหนดออกช่วงปลายปี

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของอีโมจิที่น่าสนใจ เช่น รูปหน้าสวมมาสก์ ลูกตาจะเปิดโตขึ้น จากเดิมเป็นตาปิด, ขนมพาย เปลี่ยนจากแบ่งชิ้น เป็นทั้งถาด เพื่อให้ใช้แทนได้ทั้งพายแบบคาวและหวาน, บิกินี่ เปลี่ยนการจัดวาง ให้ไม่ดูเป็นการสวมใส่กับหุ่น เป็นต้น

ที่มา: 9to5Google และ Emojipedia

alt="Emoji Google"

alt="Pie Emoji"

Get latest news from Blognone

Comments

By: cometz
iPhoneAndroidWindows
on 17 July 2021 - 10:54 #1216622
cometz's picture

อยากให้เหมือน ios ทุกอันเลยได้ไหม

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 17 July 2021 - 14:07 #1216631 Reply to:1216622
KuLiKo's picture

+1 อยากให้มีองค์กรกลาง นี่บางที emoji เดียวกัน คนละแฟลตฟอร์มนี่อารมณ์ที่ต้องการสื่อสารผิดเลย

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 17 July 2021 - 16:30 #1216648 Reply to:1216631
Aize's picture

ไม่ใช่มันมีของกลางอยู่แล้ว แต่เขาไม่ใช้กันเองเพราะอยากได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรอกเหรอครับ


The Dream hacker..

By: schanon
Android
on 17 July 2021 - 17:52 #1216662 Reply to:1216648
schanon's picture

Please, enlighten me.

By: deaknaew on 17 July 2021 - 19:05 #1216665 Reply to:1216648

น่าจะมีแค่มาตรฐานกลางนะ ไม่มี design กลาง

By: norius on 18 July 2021 - 02:26 #1216696 Reply to:1216648

https://emojipedia.org/faq/#new-emojis

By: tom1491
Android
on 17 July 2021 - 14:29 #1216632

เปลี่ยนอีกแล้ว

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 18 July 2021 - 06:56 #1216703
A4's picture

ไฮโรกลิฟิก ของโซเชียลเน็ตเวิร์ก