Tags:
Node Thumbnail

ดีแทครายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 4.3% เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็น 19,984 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,531 ล้านบาท จากรายได้จากการบริการที่กลับมาทรงตัว และการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ไตรมาส 2/64 นี้ ดีแทคมีผู้ใช้บริการรวม 19.2 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นมา 1.64 แสนเลขหมาย จากไตรมาสที่ 1/64 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย IC หรือ ARPU อยู่ที่ 247 บาทต่อเดือน ลดลงมาเล็กน้อย

ดีแทคได้ขยายสถานีฐานบนเครือข่าย 700MHz เพิ่มเป็น 9,134 สถานีฐาน ครอบคลุม 80% ของประชากร ขยายบริการ 5G เพิ่มอีก 3 จังหวัด จากที่ให้บริการก่อนหน้าแล้ว 6 จังหวัด

ที่มา: ดีแทค (pdf)

alt="dtac Q2/64"

alt="dtac Q2/64"

Get latest news from Blognone