Tags:
Node Thumbnail

จากการที่กูเกิลถูกฟ้องประเด็นผูกขาดโดยอัยการใน Arizona ฟ้องร้องกูเกิลฐานเก็บข้อมูลพิกัดแม้ผู้ใช้งาน opt out หรือเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์นี้ ล่าสุด เว็บไซต์ Business Insider เผยส่วนหนึ่งของเอกสารในชั้นศาล (ยังไม่ได้รับการรับรอง) ชี้ว่า ครั้งหนึ่งกูเกิลจงใจซ่อนเมนูตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโทรศัพท์แอนดรอยด์ ส่งผลให้ผู้ใช้งานจัดการข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ยากกว่าเดิม

โดยตอนที่กูเกิลทดสอบระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการใช้งานคุณลักษณะความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทเห็นว่าการใช้งานฟีเจอร์นี้เป็นปัญหาสำหรับบริษัท และตั้งใจจะเอาเมนูตั้งค่าไปใว้ในเมนูที่หายากขึ้น กูเกิลกยังกดดัน LG ให้ซ่อนเมนูตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของพิกัด หรือ location settings ได้สำเร็จ

ในเอกสารระบุอีกว่า กูเกิลใช้ช่องทางต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ รวมถึง Wi-Fi หรือแม้แต่แอปของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับกูเกิล โดยบังคับให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลเพื่อใช้แอปเหล่านั้น

ด้านกูเกิลและ LG ที่ถอนตัวออกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนไปแล้วยังไม่ออกมาโต้ตอบใดๆ ต่อข่าวนี้

No Description

ที่มา - Business Insider, Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 31 May 2021 - 16:05 #1210807
panurat2000's picture

ฟ้องร้องกูเกิลฐานเก็บข่อมูลพิกัด

ข่อมูล => ข้อมูล

กูเกิลกยังดดัน LG

กยังดดัน ?

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 31 May 2021 - 16:42 #1210813

ก็ตกกะปินี่