Tags:
Node Thumbnail

Update: MyMo By GSB กลับมาใช้ได้แล้วเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 พ.ค. และ ธนาคารประกาศชดเชยค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างที่ใช้แอพพลิเคชันไม่ได้

MyMo By GSB แอพพลิเคชันบริการธนาคารออมสินไม่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เมื่อเวลา 23:00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้

MyMo By GSB มีแผนจะอัพเดตเวอร์ชันเป็น 2.0 โดยประกาศก่อนปิดระบบแจ้งว่าจะปิดตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. จนถึงเวลา 09:00 น. ของวันที่ 18 พ.ค. แต่ปรากฎว่าเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ระบบก็ยังไม่สามารถใช้การได้จนมีประกาศขยายเวลาไปถึง 15:00 น. และ 20:00 น. ของวันที่ 18 พ.ค. ตามลำดับ แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้ กล่าวคือหากผู้ใช้บริการพยายามจะเปิดแอพพลิเคชัน ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้มีผู้ทำธุรกรรมจำนวนมาก ธนาคารจะรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด" หรือกระทั่งขึ้นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชันเป็นบางครั้ง

จนกระทั่งเมื่อเวลา 19:00 น. ของวันที่ 19 พ.ค. ธนาคารออมสินออกประกาศระบุว่า "เกิดปัญหาทางเทคนิค" ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ทำให้ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

อนึ่ง ธนาคารออมสินไม่อยู่ในรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องรายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญของ ธปท. แต่อย่างใด

No Description No Description
ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อความแจ้งว่าใช้งานระบบไม่ได้

ที่มา: Facebook MyMo By GSB (ประกาศปิดระบบ, ประกาศปรับปรุงเวอร์ชัน, ประกาศขยายเวลา 1, 2), Facebook GSB Society ประกาศขออภัย

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 19 May 2021 - 22:51 #1209577
lew's picture

ขอเติม post ของ GSB ลงไปนะครับ


lewcpe.com, @wasonliw

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 19 May 2021 - 23:03 #1209580 Reply to:1209577
itpcc's picture

เชิญครับ ตอนแรกผมจะแปะลิงค์ archive เผื่อด้วย แต่ embed ไปก็น่าจะพอใช้ได้


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: ciscoccna
Windows Phone
on 19 May 2021 - 22:53 #1209578

Vendor จ้าวไหนละนิ5555

By: walun
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 May 2021 - 07:39 #1209709

ผ่านมาสามวันก็ยังใช้งานไม่ได้ น่าจะอาการหนัก

By: chalearn
Windows
on 21 May 2021 - 13:23 #1209799
chalearn's picture

ทีมไหนทำนะ ยังใช้ไม่ได้เลย เกิน 24 ชม.ก็ถือว่าไม่ผ่านงานแล้วนะ