Tags:
Node Thumbnail

สหภาพยุโรป เสนอร่างข้อกำหนดควบคุมการใช้ AI โดยจะเป็นนโยบายแรกของโลกในการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตของบริษัทว่าสามารถใช้ AI ได้ถึงระดับไหน เนื่องจาก AI ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ทั้งการคุกคามความเป็นส่วนตัว และความโน้มเอียง

ตัวร่างข้อกำหนดความยาว 108 หน้า แบ่งความเสี่ยง AI เป็น 4 ขั้น

  • ความเสี่ยงระดับที่ยอมรับไม่ได้ เช่น AI ที่รัฐบาลใช้กำหนดคะแนนความประพฤติของประชาชน เป็นต้น ซึ่งยุโรปจะแบนการใช้อัลกอริทึมพวกนี้ทั้งหมด
  • ความเสี่ยงสูง เช่น AI ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการระบุตัวตนทางชีวภาพ ทางคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับตั้งแต่ขั้นฝึกระบบเลย
  • AI ที่มีความเสี่ยงจำกัด เช่น แชทบอท ตัวร่างระบุให้บริษัทเปิดเผยใช้ชัดว่าผู้ใช้กำลังคุยกับ AI เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจเองว่าอยากคุยต่อหรืออยากคุยกับคนมากกว่า
  • AI ความเสี่ยงต่ำ เช่น ระบบกรองสแปม ในเอกสารไม่ได้ระบุวิธีการกำกับดูแล

No Description
ภาพจาก EU

วัตถุประสงค์ของร่างข้อกำหนดคือ ให้แน่ใจว่า AI ที่ใช้ในตลาดมีความปลอดภัย และเคารพหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน และให้มีกฎหมายที่แน่นอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนพัฒนา AI รวมถึงการปรับปรุงการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้ดีขึ้น มีการกำหนดโทษบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎ ให้ปรับ 6% ของรายได้

ยุโรปมีความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่การออกกฎ GDPR กฎใหม่ควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งช่วยให้ทั่วโลกตื่นตัวเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตน กฎใหม่ควบคุม AI จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของ AI ในอนาคต

ที่มา - Engadget, New York Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: xyz123 on 22 April 2021 - 12:22 #1206662
xyz123's picture

แปลว่า EU ต้องนิยามคำว่า AI ก่อน เพราะจริงๆทุกวันนี้ความหมายของคำว่า AI ก็แล้วแต่จะตีความ

By: princeth
Contributor
on 22 April 2021 - 14:41 #1206680 Reply to:1206662

ผมว่าถ้าจะนิยามในทางกฎหมาย ก็ควรเหมารวมทั้ง conventional programming ไปด้วยทั้งหมดเลยดีกว่า เพราะ AI ก็ล้วนมาจาก Programming ใช่มั้ยล่ะ

By: endess on 22 April 2021 - 13:25 #1206672

แบบนี้แสดงว่าถ้า Data ที่นำมาใช้ในกระบวนการฝึก AI ละเมิด GDPR กฏหมายนี้จะสามารถเอาผิดควบคู่ไปได้เลยรึเปล่า?

By: api on 22 April 2021 - 13:31 #1206673

เจอบอทแย่งของ เวลากดซื้อออนไลน์ระดับเสี้ยววินาที

ควรอยู่ความเสี่ยงระดับภัยคุกคามไหม -3-*