Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มทรู รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีรายได้รวม 36,483 ล้านบาท ลดลง 3.2% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน มี EBITDA หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 14,024 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 157 ล้านบาท แต่หากไม่รวมรายการที่เป็นผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16 และการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF จะมีกำไร 9 ล้านบาท

ภาพรวมในปี 2563 กลุ่มทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตโดยมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 3.1% บริการ 5G ได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ย่านสำคัญครบ 77 จังหวัด และครอบคลุม 98% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวนลูกค้าในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 5.4 แสนราย ทำให้มีผู้ใช้งานรวม 30.6 ล้านราย รายได้เฉพาะกลุ่มธุรกิจ 28,808 ล้านบาท

ข้อมูลในกลุ่มธุรกิจอื่นเป็นดังนี้

  • ทรูออนไลน์ มีฐานผู้ใช้บริการ 4.2 ล้านราย รายได้เพิ่มขึ้น 8% เป็น 10,463 ล้านบาท
  • ทรูวิชั่นส์ มีฐานลูกค้า 3.9 ล้านราย รายได้ลดลงเป็น 2,759 ล้านบาท
  • ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป คอนเทนต์ในทรูไอดี มีผู้ชมเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีก่อน การซื้อคอนเทนต์ในแอปเพิ่มขึ้น 29%

ที่มา: ทรู (pdf)

True

Get latest news from Blognone

Comments

By: ravipon
iPhoneWindows
on 26 February 2021 - 16:52 #1200805
ravipon's picture

ประเด็นคือกลางปีขายกองทุน DIF ไปจนราคาทรุดหมด
เห็นว่าขายไปได้ 4พันล้านบาท(3.99พันล้าน เห็นว่าทำรายการซื้อขายวันที่ 30 กันยา ไม่รู่นับเป็นงบ q3 หรือ q4) แปลว่าปีนี้ถ้าไม่มีรายการพิเศษนี้ทรูจะขาดทุน2-3พันล้านรึเปล่า?

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 27 February 2021 - 08:49 #1200859 Reply to:1200805

น่าจะแบบนั้นมประกอบกับน่าจะมีคนรู้ว่าทรูจะทำแบบนี้
(เหมือนตอนไตรมาสก่อน) เลยผสมโรงขายจนราคาร่วง
ทั้งๆ ที่ ผลตอบแทนตอนนี้จะ 10% อยู่แล้ว แต่คนก็ไม่กล้าซื้อ
น่าจะรอทรูขายให้ถึงเพดานล่างก่อนมั้ง (ขายอีกไม่ได้)

By: ravipon
iPhoneWindows
on 27 February 2021 - 22:09 #1200961 Reply to:1200859
ravipon's picture

ทรูถืออยู่ 20กว่า ๆ เปอร์เซ็นเลยนะครับ เพดานคือต้องถือ 8% เกิดขายเรื่อย ๆ เพื่อพยุงงบกำไร/ขาดทุนให้เป็นบวกอยู่ตลอดราคาdifก็ไม่มีวันไปไหนแล้วครับ

“โดยหลังการขายหุ้นครั้งนี้ TRUE ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนราว 23.28% ประกอบกับ TRUE ยังมีเงื่อนไขต้องคงสัดส่วนการถือ DIF ไม่ต่ำกว่า 8% ของจำนวนหุ้นชำ

อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/content/391590”