Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากการฟ้องร้องในสหรัฐ, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร ล่าสุด Epic Games ขยายวงของคดีความไปยังสหภาพยุโรปแล้ว

Epic Games ยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการทั่วไปด้านการแข่งขันของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s Directorate-General for Competition) ในข้อหาคล้ายกันคือผูกขาด App Store และปิดกั้นกระบวนการชำระเงิน เป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดในสหภาพยุโรป

Epic ยังแสดงจุดยืนคล้ายเดิมว่าประเด็นนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่าง Apple vs Epic แต่เป็นกลุ่มนักพัฒนาและลูกค้าที่ถูกบีบให้ใช้งานช่องทางการโหลดแอปและใช้จ่ายภายในแอปเพียงช่องทางเดียว และ Epic ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการฟ้องร้องเช่นเดิม

ที่มา - Epic Games

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: มายองเนสจัง
iPhone
on 17 February 2021 - 22:00 #1199453
มายองเนสจัง's picture

คือยังไงอะ คืออยากให้ใช่ช่องทางตัวเองไม่อยากจ่ายให้แอบเปิลหรอ?

By: iqsk131 on 18 February 2021 - 10:02 #1199491 Reply to:1199453

ฉากหน้าคือ ต้องการให้ iOS เปิดให้มีร้านค้าแอปอื่นๆหรือไม่ก็ให้ App Store รองรับการจ่ายเงิน In-App ด้วยช่องทางอื่นๆครับ

ส่วนฉากหลังก็คงไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหลายนี่แหละครับ

ส่วนตัวผมก็อคติ Epic และเกลียดการกระทำรอบนี้ของ Epic ด้วย แต่การฟ้องร้องนี้มันก็มีประเด็นเรื่องการผูกขาดอยู่จริง และถ้า Epic ชนะในระยะยาวผู้ใช้อย่างเราก็ได้ประโยชน์ด้วย