Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากที่ Xiaomi ถูกสหรัฐแบน และบริษัทออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา ล่าสุด Xiaomi ยื่นฟ้องศาลในสหรัฐแล้ว

Xiaomi ยื่นฟ้องทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์ต่อศาลแขวงโคลัมเบีย จากการที่กระทรวงกลาโหมอ้างกฎหมายความมั่นคงป้ายสี Xiaomi ว่าเป็นบริษัท "Communist Chinese Military Company" ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีคำสั่งแบนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา - Xiaomi Blog

No Description

Get latest news from Blognone