Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเตรียมปรับดีไซน์ Google Search บนมือถือเล็กน้อย (เล็กน้อยจริงๆ ถ้าไม่เทียบกับของปัจจุบันแทบแยกไม่ออก)

การเปลี่ยนแปลงสำคัญคือแสดงผลการค้นหาเต็มความกว้างจอ (edge-to-edge), เอาเงาสีเทาข้างหลังออกไปเพื่อให้หน้าเพจแบนราบและเรียบกว่าเดิม, ปรับฟอนต์ใหม่มาใช้ฟอนต์มาตรฐานของกูเกิล เหมือนกับ Android และ Gmail ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้น อ่านง่ายขึ้น สีเข้มขึ้น, ใช้ขอบโค้งมนมากขึ้น (ได้แรงบันดาลใจจากโลโก้กูเกิลเอง) และใช้สีไฮไลท์ส่วนสำคัญมากขึ้น

หน้าผลการค้นหาแบบใหม่จะมีผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

No Description

No Description

No Description

No Description

ที่มา - Google

Get latest news from Blognone

Comments

By: schanon
Android
on 23 January 2021 - 10:26 #1195731
schanon's picture

ทุกคนมุ่งสู่การลบเหลี่ยมมน แม้กระทั่ง Big Sur ล่าสุดขอบก็โค้งไปหมดแล้ว ยกเว้น microsoft

By: sudoku144
AndroidUbuntuWindows
on 23 January 2021 - 18:41 #1195781
sudoku144's picture

ทุกอย่างในโลกทุกวันนี้ขอบโค้งเหมือนกลัวเด็กล้มใส่