Tags:
Node Thumbnail

Twitter ล็อกบัญชีสถานทูตจีนในสหรัฐฯ หรือ @ChineseEmbinUS เพราะเขียนโพสต์ปกป้องนโยบายรัฐบาลจีนเกี่ยวกับชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง โดย Twitter ให้เหตุผลที่ล็อกว่าละเมิดนโยบาย ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

บัญชี @ChineseEmbinUS โพสต์ทวีตว่าผู้หญิงอุยกูร์ไม่ได้เป็น "เครื่องจักรผลิตทารก" อีกต่อไปโดยอ้างการศึกษาที่รายงานโดย China Daily สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเอง หลังจากฝ่ายบริหารของทรัมป์กล่าวหาจีนว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในซินเจียง

โฆษกของ Twitter กล่าวว่า ทางแพลตฟอร์มดำเนินการกับบัญชีดังกล่าวเพราะมีกฎห้ามการลดทอนความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนตามศาสนา วรรณะ อายุ ความทุพพลภาพ โรคร้ายแรง ชาติกำเนิด หรือเชื้อชาติ

ท่าทีของรัฐบาลจีนต่อประเด็นชาวอุยกูร์นั้นยังเป็นเหมือนเดิมตลอดมา คือปฏิเสธว่าไม่มีการกักกันในแคมป์ล้างสมองแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีการบังคับใช้แรงงานด้วย

No Description
ภาพจาก Twitter

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 21 January 2021 - 15:26 #1195450
panurat2000's picture

สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบางจีนเอง

รัฐบางจีน ?

โรคร้ายแรง ชาติกำเนิด เชื้อชาติ หรือเชื้อชาติ

เชื้อชาติ หรือเชื้อชาติ ?