Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Matt Asay วิศวกรดูแลโครงการโอเพนซอร์สของ AWS เขียนบล็อกถึงภาษา Rust ว่ากำลังมีความสำคัญกับ AWS มากขึ้นเรื่อยๆ และ AWS มีแนวทางจะลงทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการต่อไปในอนาคต เนื่องจาก Rust ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยได้ในเวลาที่สั้นลง

บล็อคเล่าถึงนักพัฒนาของ Rust เอง และโครงการ Tokio ที่เป็นรันไทม์เน็ตเวิร์คประสิทธิภาพสูง เข้ามาทำงานกับทาง AWS แล้วหลายคน เช่น Felix Klock ที่เป็น Rust maintainer โดยการดึงตัวนักพัฒนาโครงการเข้ามาทำงานกับ AWS ทำให้สามารถพัฒนา Rust ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอง และเนื่องจาก Rust เป็นโครงการโอเพนซอร์ส ชุมชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ AWS หรือไม่ก็ตาม

Asay ระบุว่า AWS ตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากงานของนักพัฒนาภายนอก และตอนนี้เองก็มีนักพัฒนาร่วมส่งโค้ดประมาณ 350 คนในแต่ละเวอร์ชั่น โดยที่ผ่านมา AWS เองมีปัญหากับโครงการโอเพนซอร์สจำนวนหนึ่ง เช่น MongoDB ที่เป็นสินค้าเชิงธุรกิจด้วย การที่ AWS นำโครงการโอเพนซอร์สมาใช้งานและให้บริการคลาวด์ทำให้บริษัทที่ดูแลโครงการไม่พอใจ

ที่มา - AWS Blog

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 27 November 2020 - 04:26 #1187510
hisoft's picture

ตลาวด์ => คลาวด์