Tags:
Node Thumbnail

GitHub ร่วมกับโครงการ fast.ai พัฒนาไลบรารี nbdev สำหรับการเขียนโมดูลไพธอนจากใน Jupyter Notebook ให้มีทั้งเอกสารประกอบโมดูลและชุดทดสอบโมดูล

nvdev ไลบรารีที่ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาโมดูลเต็มรูปแบบจาก Jypyter โดยยังคงสามารถพัฒนาแบบ interactive ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลัง ตัวโมดูลสามารถทำงานร่วมกับ GitHubg เต็มรูปแบบ ทั้งการสร้างเอกสารลงเป็น GitHub Pages และการสร้างชุดทดสอบเพื่อรันใน GitHub Actions และการพัฒนาก็ทำใน GitHub Codespaces ได้

โดยรวมแล้ว nbdev สนับสนุนให้นักพัฒนาที่นิยมการพัฒนาบน notebook ให้ปรับตัวเข้ากับแนวทางการทำงานที่ดี (best practice) ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามากนัก

ที่มา - GitHub Blog

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 21 November 2020 - 16:25 #1186747
sian's picture

nvdev > nbdev
GitHubg > GitHub

By: krapok on 22 November 2020 - 09:55 #1186785

Jupyter ที่หัวข้อข่าวสะกดผิดนะคับ
Jypyter > Jupyter