Tags:
Node Thumbnail

Alibaba ประกาศร่วมมือกับ Richemont กลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของ Cartier เพื่อเข้าลงทุนใน Farfetch แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากอังกฤษ โดยทั้งสองบริษัทจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายละ 300 ล้านดอลลาร์ ที่ออกโดย Farfetch และลงทุนอีกรายละ 250 ล้านดอลลาร์ เพื่อถือหุ้นรวมกัน 25% ในบริษัทจัดตั้งใหม่ที่เป็นสาขาของ Farfetch ในจีน รวมมูลค่าการลงทุน 1,100 ล้านดอลลาร์

Daniel Zhang ซีอีโอ Alibaba กล่าวว่าตลาดสินค้าแบรนด์เนมนั้นประเมินว่ายอดขายครึ่งหนึ่งของโลก จะมาจากประเทศจีนในปี 2025 ความร่วมมือกับ Richemont นี้ เป็นการนำสินค้าแบรนด์เนมมามอบประสบการณ์ในการขายแบบดิจิทัล โดย Farfetch จะเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านพื้นที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ Alibaba อย่าง Tmall Luxury Pavilion และ Luxury Soho

ปัจจุบัน Farfetch เป็นบริษัทในตลาดหุ้นนิวยอร์ก และมีทั้ง JD.com อีคอมเมิร์ซคู่แข่ง Alibaba ในจีน กับ Tencent เป็นผู้ลงทุนในรอบก่อนไอพีโอ

ที่มา: Alizila และ TechNode

alt="Alibaba x Richemont x Farfetch"

Get latest news from Blognone