Tags:
Node Thumbnail

Dropbox รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ปี 2020 รายได้เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 487.4 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิแบบ GAAP 32.7 ล้านดอลลาร์

Drew Houston ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Dropbox กล่าวว่าบริษัทเห็นทิศทางที่ดีขึ้นทุกทาง ทั้งกำไรจากการดำเนินงาน ความสามารถการทำกำไร และกระแสเงินสดอิสระ สะท้อนความแข็งแกร่งของรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งยังเชื่อว่าการปรับรูปแบบการทำงานของบริษัทที่เป็น Virtual First ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างถาวร จะเป็นโอกาสใหญ่ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ

Dropbox มีลูกค้าที่จ่ายเงินใช้บริการ 15.25 ล้านบัญชี และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าต่อปีเพิ่มขึ้นมาเป็น 128.03 ดอลลาร์

ที่มา: Dropbox

alt="Dropbox Q3 2020"

Get latest news from Blognone