Tags:
Node Thumbnail

PayPal รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2020 มีปริมาณการใช้จ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์ม (Total Payment Volume - TPV) เพิ่มขึ้นถึง 38% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 246,691 ล้านดอลลาร์ และบันทึกเป็นรายได้ 5,459 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% ซึ่งเป็นสถิติใหม่สูงสุดในประวัติศาสตร์บริษัท กำไรสุทธิ 1,021 ล้านดอลลาร์

PayPal มีจำนวนบัญชีเปิดใหม่ 15.2 ล้านบัญชี ทำให้จำนวนบัญชีรวมเมื่อสิ้นสุดไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 361 ล้านบัญชี มีจำนวนธุรกรรมรวม 4 พันล้านครั้ง

ซีอีโอ Dan Schulman กล่าวว่าการเติบโตสูงของ PayPal มาจากการที่ PayPal เข้ามาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตผู้คนจากการระบาดของโควิด-19 จากนี้บริษัทยังขยายการลงทุนในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อรองรับการรับจ่ายเงินในเงินสกุลดิจิทัล เชื่อมต่อการจ่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ที่มา: PayPal (pdf)

alt="PayPal Q3 2020"

alt="PayPal Q3 2020"

Get latest news from Blognone